I am that I am
(quantum wisdom)

I am sunshine in the sunrise
I am morning light
Darkness in the evening
Force that lifts the kite

I am goodness in the good
Smell in morning dew
I am splendour in the beauty
I am many and I'm few

I am vastness in the atom
Infinite in infinity
I am sense beyond the senses
I am the holy trinity

I am silence in the sound
Sight within the seeing
I am no one with no body
I am very being

I am formless beyond form
One without a second
I never began nor will I end
I am that I am

Whatever you feel, whatever you hear,
Whatever you taste, smell, see
All you'll ever be,
is me


Jhanna Houweling

_________________________________

Oefening van Liefde

Liefde
is de adem van het Ene
waarmee zij alles in leven blaast
Zonder oordeel geeft zij
Zonder oordeel neemt zij terug
zodat zij zichzelf kan herscheppen
in Liefde

Liefde
is alles
Alles
is Liefde
Hoe je het wendt of keert
kleurt
beoordeelt
veroordeelt
in essentie is
en blijft
alles Liefde

Liefde gunt alles te zijn zoals het is

De oefening van Liefde
is de Liefde zelf
die
door middel van de Liefde voor zichzelf
Liefde ervaart

Heb lief
Spreek in Liefde
Handel in Liefde
Dan weerspiegelt Liefde zichzelf
in jou

Jhanna Houweling
_________________________________

Een ontploffing van geluk

Als ik even
niet meer denk
ben ik alles
wat ik ben

Niet X
Niet Y
Niet Z

Ik ben het hele Alfabet

Niet Zij
Niet Hij
Maar Wij

De jongen en het meisje
Ik ben het Allebei

Als ik even
stop met denken
Ontplof ik van geluk


Ellen van Rossum

________________________________


Inzicht in dat ene, is de oplossing van al het andere

Jhanna Houweling

________________________________


Als het water is verdampt
en het groene gras gaat slapen
Als de sterren niet meer zijn
en tijd ten onder is gegaan
Als verleden in de
toekomst is vergleden
Als haat en liefde in
elkaar zijn opgegaan
Dooft d'illusie van
mijn bestaan.
Het onzichtbare licht
maakt zichtbaar
wat onzichtbaar blijft

Geert Bokxem

________________________________De waarnemer

Jij wonderlijk wezenlijk wezen
dat mij in mij weerspiegelt
Dat jij ervaart als
zacht en hard
en goed en kwaad, onschuldig en onrein
en
nog veel meer van die
bevroren momenten
die jij benoemt
als ding
als dier
als plant
als zon, de maan, de sterren
het hele alfabet
van a tot z
en verder
want immers
wat is het einde
wat is het begin
Het zijn de zinnen
die jou in vormen doen geloven
Het is het oor
dat jou het idee geeft van geluid
Zonder het lichaam, dat jij 'ik' noemt, en ik 'jij',
met haar oneindig tal antennes
haar voelsprieten -
die de eeuwigheid een
in tijd gevormd
gestalte geeft -
kan ik het potentieel van mij niet kennen
Daartoe schep ik mij als jou
als hen
als zij en wij
als dàt.
Al schep ik mij als dàt oneindig keren
ik ben en blijf voor eeuwig dàt
En dat is alles wat er is te weten
Er is niets nieuws onder de zonJhanna Houweling
________________________________


Wolken komen en gaan
De blauwe lucht blijft
Onaangetast door gitzwarte, zware onweerswolken
Zoals onweersbuien,
trekken ook mijn buien,
gevoelens en emoties,
levens voorbij
Iets blijft
Onaangetast

Jhanna Houweling
________________________________Eeuwige vergankelijkheid

Als goudgele sneeuwvlokken
dwarrelen ze naar beneden
Dansen nog even op de grond
vallen dan
langzaam
uiteen
door moeder aarde opgeslokt
Herscheppen zich
in stilte
om later
als fris lentegroen
weer aan de takken te verschijnen.

Jhanna Houweling

 

 
...................

Video's

Media & persberichten (Theatervoorstelling)
LofT Poëzie
Links

Bronvermelding  
 Loft
| Jhanna Houweling Jan Willem Frisohof 59  2517LA Den Haag  T  070 3552159  M  0654305355 E  info@levenoftheater.nl    sitemap   webdesign: www.arteos.nl