Media en Persberichten | Persbericht


We wéten het allemaal, denken we. We hebben bijna alle boeken uit de 'geluksindustrie' in onze boekenkast staan. We mediteren ons helemaal suf.
We kunnen naar de maan vliegen. Voor het maken van kunstheupen, kunstknieën en een kunsthart draaien we onze hand niet meer om. We manipuleren ons genetisch een ongeluk. We draaien steeds meer pillen tegen steeds meer leed in onze wereld.
We verzinnen de meest ingenieuze oplossingen voor het terugdringen van geweld. Nòg meer blauw op straat, zwaardere straffen, nieuwe therapieën.
Bezuinigen, nòg meer bezuinigen. Nòg meer natuur weg voor nòg meer asfalt voor het terugdringen van files.
Wat we ook verzinnen, tot op de dag van vandaag lijkt het allemaal geen duurzame oplossing te bieden voor de onvrede in ons leven. Hoe kan dat?

We leven in een omgekeerde wereld. We leven van buiten naar binnen: we reageren op onze omgeving alsof dat de werkelijkheid is.
De huidige wetenschap toont aan dat het precies andersom is: de omgeving is een weerspiegeling van ons denken. Ofwel: ons denken is bepalend voor dat wat wij de omgeving noemen.
Deze kennis is niet nieuw. In de eeuwenoude wijsheidstradities stond het al vermeld: zo binnen, zo buiten, zo boven, zo beneden; ik ben dat, dat is dat en dat is alles wat er is; ken dat ene, waardoor je alles kent.
Wat nieuw is, is dat de wetenschap nu kan ààntonen wat men duizenden jaren geleden al wist.
De crisis waarin de mens zich op dit moment bevindt, is een bewustzijnscrisis.

Vanwege het feit dat het theater van oudsher dè plek is om 'het volk' een spiegel voor te houden, heeft Jhanna Houweling deze inzichten omgesmolten tot een theatervoorstelling: Kijken met andere ogen! In deze voorstelling wordt het publiek meegenomen op een reis waarin de oorzaak van persoonlijke pijn en die van de wereld op een toegankelijke en speelse manier wordt ontmaskerd. Op theatrale wijze wordt het verschil in beeld gebracht tussen wat we dènken te zijn en wat we werkelijk zijn. Daarmee wordt tevens de oorzaak bloot gelegd van de conflicten in ons leven. Je ontdekt de werkelijke betekenis achter de uitspraak: wat je zegt, dat ben je zelf!

 

 
...................

Video's

Media & persberichten (Theatervoorstelling)
Trailer
Interview met Jhanna Houweling Leven! / 2009

Speakers Academy Magazine / voorjaar 2009
Interview Den Haag Centraal februari 2008
NCRV radio interview Cappuccino 23.02.08
Reactie Erik Pals
Reacties voorstelling
Persbericht LOfT

LofT Poëzie
Links
Bronvermelding


   Loft | Jhanna Houweling Jan Willem Frisohof 59  2517LA Den Haag  T  070 3552159  M  0654305355 E  info@levenoftheater.nl    sitemap   webdesign: www.arteos.nl