Cursus: Mental Fitness Programma (MFP)

Het MFP is een door Jhanna Houweling ontwikkeld programma dat inzicht geeft hoe je met andere ogen dan je gewend bent, vanuit een ander perspectief, naar het leven kunt kijken. De essentie is gebaseerd op kennis uit de neuro- en kwantumwetenschap, versmolten met kennis uit de oude wijsheidstradities.

Door dit programma maak je je 'mind' fit om die nieuwe, ogenschijnlijk ingewikkelde materie, te verwerken. Zoals je je lichaam traint in de sportschool om in goede conditie te blijven, zo train je je mind met het MFP.

Het programma
Tijdens het MFP krijg je inzicht in de werkelijke oorzaak van dat wat je als problemen, obstakels, ongeluk, ontrevredenheid, irritaties etc. ervaart in je leven. De oplossing voor deze problemen ontvouwt zich automatisch uit de inzichten die je gedurende het MPF vergaart.

Het MFP geeft je inzicht in het wezen der dingen. Ofwel: het geeft antwoord op levensvragen die bij iedereen op enig moment opkomen:
- wie ben ik?
- waar kom ik vandaan?
- wat is het doel van mijn leven?
- waarom loop ik steeds tegen dezelfde dingen aan?
- waarom is het zo'n puinhoop in de wereld?
- waarom is het zo'n puinhoop in mijn wereld?

Het programma bestaat uit 5 wekelijkse sessies van 2 uur. Hiernaast zie je de inhoud van de 5 sessies.
Prijs: € 325,- (inclusief 2 werkboeken). Als je de werkboeken al hebt, krijg je een korting van € 25,-.

Het MFP kan zowel één-op-één als in groepen worden gegeven. Bij deelname van meer dan 4 personen is de prijs € 250,- p.p. en duren de sessies 3 uur.

Aanvang van het programma in overleg.

Wil je je opgeven? Of eerst meer informatie?
Mail naar info@levenoftheater.nl of bel Jhanna Houweling op
T 06 54305355.

De meerwaarde van het MFP
Waarin verschilt het MFP van alle andere programma's ter verbetering van de kwaliteit van leven?

Het MFP is een complete gebruiksaanwijzing voor het complexe instrument dat wij 'ons lichaam' noemen. Het lichaam is het instrument waardoor levende wezens het leven kunnen be-leven. Beter begrip van het instrument leidt tot betere ervaringen van het leven. Die ervaringen leiden vervolgens weer tot andere gedachten die weer tot andere keuzes leiden die weer tot andere (betere) levensomstandigheden zullen leiden.

De kracht van het MFP is het feit dat het ogenschijnlijk onzichtbare, zo ongrijpbare leven, zeer (be-)grijpbaar en daardoor (be-)stuurbaar wordt. Het MFP leidt tot bewustwording van de onlosmakelijke verbondenheid met alles en iedereen. Het leidt tot 100% verantwoordelijkheid van jou voor al jouw levenservaringen. Die verantwoordelijkheid kan echter pas genomen worden zodra je je bewust bent van deze verantwoordelijkheid. Daarvoor is kennis nodig. Die kennis vergaar je tijdens het MFP.

 

 

 
...................


Kijken met andere ogen
Wat kun je ermee?

Lezing
Kennis in de Kamer
Kennis op Kantoor
Mental Fitness Programma (MFP)
Plenaire Mental Fitness Sessie


Wat kun je verwachten?
De inhoud van het MFP

Elke sessie:
- Ervaringsgerichte oefeningen: de theorie in de   praktijk gebracht (mentale fitness)
- Samenvatting van de sessie
- Vraag en antwoord
- Huiswerk (Mental Exercise)

Sessie 1
- Algemene informatie met betrekking tot de   essentie van het programma.
- Inzicht in de werking van zintuigen en    bouwstenen lichaam. Ofwel: uitleg    gebruiksaanwijzing van het instrument  dat de   mens 'zijn lichaam' noemt.

Sessie 2
- Bespreking huiswerk (waar ben je tegen    aangelopen de afgelopen week).
- Herhaling van de essentiële theorie.
- De angst ontmaskerd. Inzicht in het ego en de    persoonlijkheid en hoe die zich verhouden tot de    werkelijkheid.

Sessie 3
- Bespreking huiswerk (waar ben je tegen    aangelopen de afgelopen week).
- Herhaling van de essentiële theorie.
- Emotionele Verslaving. De verslavende werking    van gedachten en hoe die zich verhoudt tot    gezondheid.

Sessie 4
- Bespreking huiswerk (waar ben je tegen   aangelopen de afgelopen week).
- Herhaling van de essentiële theorie.
- Veranderen. Wat is duurzaam veranderen,   waarom lijkt het zo lastig en wat zijn de   valkuilen? Waarom houden goede voornemens   niet lang stand?

Sessie 5
- Bespreking huiswerk (waar ben je tegen   aangelopen de afgelopen week).
- Herhaling van de essentiële theorie (mentale   fitness!)
- Wat is het doel/de zin van het leven? Hoe wil ik   het leven be-leven?
- Wat is meditatie echt?
- Bespreking van het MFP-werkblad.
- Samenvatting MFP

Na het volgen van het MFP kun je deelnemen aan de maandelijkse Plenaire Mental Fitness sessie.

 

  
 Loft
| Jhanna Houweling Jan Willem Frisohof 59  2517LA Den Haag  T  070 3552159  M  0654305355 E  info@levenoftheater.nl    sitemap   webdesign: www.arteos.nl