Wat is LofT?
Het woord LofT is een afkorting van de woorden: Leven of Theater?
De achtergrond hiervan zijn de vragen: is het leven theater? Of is dat wat de mens 'theater' noemt een (theater)voorstelling van het leven?

LofT is een organisatie die zich ten doel stelt mensen op toegankelijke, speelse en wetenschappelijk onderbouwde wijze inzicht te geven in de werkelijke oorzaak van persoonlijke problemen en de problemen zij in de samenleving ervaren. Dit inzicht genereert tegelijkertijd een duurzame oplossing.

Wat is LofTen?
LofTen betekent letterlijk: een verhoogde positie innemen om het geheel te overzien. Figuurlijk betekent het de doelstelling van LofT in de praktijk toepassen. Met andere woorden: het leven be-leven vanuit een ander perspectief. Een perspectief dat inzicht geeft in het wezen der dingen. Ofwel: een holistisch perspectief.

 

 
...................

Stichting LofT
De stichting wil de theatercultuur in het algemeen in Nederland bevorderen en geeft lezingen en workshops op basis van de theatervoorstelling Kijken met andere ogen ter bevordering van persoonlijke, maatschappelijke en wereldomvattende transformatie.

Stichting LofT, Leven of Theater? is gevestigd in Den Haag.

Het bestuur van de stichting bestaat uit de heren Carsten de Koning en Peter Wakkie.


   Loft | Jhanna Houweling Jan Willem Frisohof 59  2517LA Den Haag  T 070 3552159  M  0654305355 E info@levenoftheater.nl  sitemap   webdesign: www.arteos.nl