Kennis in de Kamer

De afgelopen vier jaar heb ik de theatervoorstelling Kijken met andere ogen gespeeld, met name in Theater PePijn in Den Haag, maar ook elders in het land. Deze voorstelling ging over het 'kijken met andere ogen' naar de problemen in je leven en hoe dat 'andere kijken' oplossingen kan bieden.

De voorstelling kwam voort uit mijn eigen zoektocht naar de oorzaken van de problemen in mijn eigen leven. Via de neuro- en kwantumwetenschap kwam ik terecht bij de oude wijsheidstradities en ontdekte dé oplossing voor mijn persoonlijke 'pijn'. Deze 'ontdekking' deed mij realiseren dat dit inzicht ook anderen zou kunnen helpen bij het oplossen van persoonlijke en maatschappelijke problemen. Mijn kennis en inzichten heb ik omgesmolten tot een toegankelijke theatervoorstelling: het theater is immers dé plek om mensen een spiegel voor te houden.

Vanwege de overweldigende reacties ben ik gevraagd om dieper op de inhoud in te gaan. Dat resulteerde in een 'theatrale' lezing (ik ben en blijf immers theatermaakster/actrice) die ik inmiddels voor bedrijven, organisaties en voor wie maar wil horen geef. Na afloop van de lezing is er altijd ruim gelegenheid voor vraag, antwoord en discussie, waar het publiek grote behoefte aan blijkt te hebben.

Uit de praktijk blijkt, dat het 'nagesprek', dat altijd plaatsvindt na de hiervoor besproken lezing, vooral door kleinere groepen, vanwege de intimiteit, zeer op prijs wordt gesteld. En wat is de plaats waar je kleinere groepen het eenvoudigst bij elkaar krijgt? Precies, in de huiskamer! Bij mij ontstond vanuit die gedachte het idee 'Kennis in de Kamer'. Hierdoor kan ik de kennis en inzichten die ik in de theatrale lezing naar voren breng, op een nog toegankelijkere manier aandragen, in huiselijke sfeer. In plaats van dat mensen naar mijn lezing komen, kom ik naar de mensen toe!

Mensen blijken enorme behoefte te hebben aan het bediscussiëren en beantwoorden van essentiële levensvragen, zoals:
- wie ben ik?
- waarom ben ik hier?
- waarom loop ik toch steeds weer met mijn hoofd tegen diezelfde muur?
- waarom heb ik de problemen die ik heb? en
- waarom is de wereld zoals die is?

Een avondje Kennis in de Kamer is een Upperware Party. Het zou geweldig zijn wanneer - conform het concept van de alom bekende Tupperware Party - tijdens de avond één van de gasten opstaat om een volgende avond in haar/zijn omgeving te organiseren. Op deze manier kan de kennis als een olievlekje door heel Nederland stromen, via verschillende kamers. Zo werken we allemaal mee aan de zo broodnodige verschuiving in bewustzijn, waardoor we vanuit een ander perspectief naar het leven leren kijken dan we tot nu toe gewend zijn.

Je kunt bij jou thuis een Kennis in de Kamer organiseren! De avonden vinden plaats aan de hand van een vooraf gekozen thema.

Thought is cause; experience is effect.
If you don't like the effects in your life,
you have to change the nature of your thinking.

Marianne Williamson

 

 

 
...................


Kijken met andere ogen
Wat kun je ermee?

Lezing
Kennis in de Kamer
Kennis op Kantoor
Mental Fitness Programm (MFP)
Plenaire Mental Fitness Sessie
De globale spelregels zijn als volgt:
- minimum aantal deelnemers 8;
- maximum aantal deelnemers zoveel uw    huiskamer aankan;
- bijdrage € 20,- per persoon.

Wil je een Kennis in de Kamer in kleine kring organiseren voor je vrienden, vriendinnen, familieleden en/of collega's? Neem dan voor meer informatie contact op met Jhanna Houweling via info@levenoftheater.nl of
T 06 54305355.

Introductieavond
Er is een introductieavond waarop u een Kennis in de Kamer kunt meemaken. Deze vindt plaats op het Jan Willem Frisohof 59, 2517LA Den Haag.

Voor meer info:
T 06 54305355.

Aanvang 20.00.
Kamer open vanaf 19.30.


   Loft | Jhanna Houweling Jan Willem Frisohof 59  2517LA Den Haag  T  070 3552159  M  0654305355 E  info@levenoftheater.nl    sitemap     webdesign: www.arteos.nl