Jhanna Houweling

Jhanna is van oorsprong theatermaakster.

Jhanna: "Toen ik voor de zoveelste keer met mijn hoofd tegen diezelfde muur opliep, kreeg ik een briljant inzicht: misschien ligt het niet aan de muur, maar aan mij! Ik ging op zoek. Naar de oorzaak van de shit in mijn leven. Ik belandde bij de oude wijsheidstradities. Daar stuitte ik steeds weer op dezelfde twee uitspraken: ik ben dat, dat is dat en dat is alles wat er is en ken dat ene waardoor je alles kent. Hmmm… blijkbaar was er ergens één antwoord te vinden op al je vragen. Via die oude wijsheidstradities belandde ik bij de moderne (neuro en kwantum)wetenschap. Die wetenschap bracht mij bij mijzelf.

Ik besefte dat alle shit in de wereld er is vanwege een misverstand. Het verstand heeft het helemaal mis: we verwarren het beeld met de werkelijkheid. Het beeld dat we 'zien' is een zinsbegoocheling. Een bevroren moment van de werkelijkheid in ons bewustzijn. Een hapje, niet iets wat de mens als werkelijkheid in zijn bewustzijn beleeft. Dat, wat wij de wereld noemen, is een gedachtewereld. Onze zintuigen houden ons voor de gek. Dat wat onze zintuigen ons doen geloven nemen wij aan voor de absolute werkelijkheid: wat we 'zien' is waar, wat we niet 'zien' bestaat niet.

Tegelijkertijd is onze hele maatschappij volledig afhankelijk van kwantummechanische (voor het oog onzichtbare) technologie: computers, mobiele telefoons, satellietverbindingen, vliegverkeer etc. Ik ontdekte het verschil tussen oud (Newtoniaans) denken en het nieuwe (kwantum)denken. Dat nieuwe denken gaf mij inzicht in en tevens de oplossing van mijn shit. Mijn leven nam een wending van 180 graden.

De omkering blijkt altijd waar. Dat wat ik mijn omgeving noem, is een letterlijke weerspiegeling van mijn denken. Zoals de bewegende film in de bioscoop zich niet op het witte doek bevindt, maar als stilstaande beeldjes in de projectiekamer. Is het niet bizar, dat we elkaar - letterlijk of figuurlijk - de hersens inslaan, vanwege iets wat volledig immaterieel, niet concreet, onzichtbaar is als de beelden, de gedachten in ons bewustzijn?

Vanwege mijn achtergrond - theatermaakster - en het feit dat het theater van oudsher dé plek is om 'het volk' een spiegel voor te houden, heb ik mijn inzichten omgesmolten tot een theatervoorstelling: Kijken met andere ogen. De voorstelling heeft geleid tot het schrijven van 2 boeken (LofT Wijzer en Werkboek Kijken met andere ogen) het geven van lezingen, een gastcollege aan Universiteit Leiden (antropologie) en ten slotte tot het opzetten van een speels en toegankelijk werkprogramma waarin ik de essentie van al mijn inzichten tot uitdrukking breng: het MFP (Mental Fitness Programma).

Vanwege het enorme effect dat LofT in mijn persoonlijke leven heeft gehad en het grenzeloze plezier dat ik aan het LofTen beleef, besloot ik mijn leven te wijden aan LofT in de ruimste zin des woords. En als je iets met plezier doet, zal jouw omgeving dat plezier weerspiegelen. Dat is de (kwantum)wet van de natuur. De wet die zegt dat alles op een voor de mens onzichtbaar niveau onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Ofwel - zoals het in de oude wijsheidstradities al beschreven stond - : ik ben dat, dat is dat en dat is alles wat er is.

Ach ja, er is niets nieuws onder zon."

 

 
...................Jhanna Houweling, Initiatiefneemster LofT


   Loft | Leven of Theater Jhanna Houweling Jan Willem Frisohof 59  2517LA Den Haag  T   070 3552159  M  0654305355 E   info@levenoftheater.nl       sitemap     webdesign: www.arteos.nl